top of page
Search
  • sam29806

Digwyddiadau ‘Galw i mewn’ i’r Gymuned

Gallwch gyfrannu at Gynllun Cynefin Colwyn trwy fynd i sesiwn ‘galw i mewn’ y mis yma!


Dros y mis nesaf cynhelir 4 sesiwn ‘galw i mewn’ ar draws ardal Colwyn. Mae’r sesiynau ‘galw i mewn’ hyn yn ffordd dda i gyfrannu at Gynllun Cynefin Colwyn a chael dweud eich dweud ynghylch llunio dyfodol Ardal Bae Colwyn.


Bydd yr holl sesiynau ‘galw i mewn’ yn hollol anffurfiol ac mae croeso i bawb.


- Sesiwn 1: Canolfan Gymunedol Colwyn Heights, Mai 17eg, 1yp – 5yp

- Sesiwn 2: Eglwys United Reform Llandrillo-yn-Rhos, Mai 18fed, 1yp – 5.30yp

- Sesiwn 3: Canolfan Siopa Bay View, gyferbyn â Morrisons, Mehefin 28ain 12yp – 5yp

- Sesiwn 4: Eglwys Fethodistaidd Hen Golwyn, Wynn Avenue, Mehefin 30ain, 2yp – 6yh


Gallwch ddod i unrhyw rai o’r sesiynau hyn a does dim rhaid i chi archebu lle - dewch unrhyw bryd.
1 view0 comments

Comments


bottom of page