top of page

Mae Cynllun Cynefin Bae Colwyn yma!

CoverWelsh.png

Ar ol misoedd lawer o waith gan Grwp Llywio Colwyn, rhanddeiliaid ac aelodau o’r gymuned – rydyn ni'n falch o gyhoeddi ein bod wedi lansio Cynllun Cynefin Colwyn heddiw. Fe hoffem eich gwahodd i’n digwyddiad i’w lansio. Gobeithiwn y byddwch chi yn rhydd i ymuno â ni yn:

 

Oriel a Lolfa INK, Ffordd Abergele, LL29 7RS (wedi'i leoli wrth y groesfan goleuadau traffig) ar Dydd Mawrth 23ain Ionawr 2024.

 

Gallwch alw i mewn unrhyw bryd rhwng 3pm a 6pm.

 

Bydd te / coffi a chacen am ddim ar gael a chyfle am sgyrsiau anffurfiol gyda’n Grŵp Llywio Cynllun Lle a’n hymgynghorwyr, Cymorth Cynllunio Cymru.

 

Bydd copïau o’r Cynllun Cynefin ar gael i chi edrych arnynt a bydd ein ffilm fer newydd, Cynllun Cynefin, ar gael i’w gwylio.

 

Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i’r ardal, felly rydym yn mawr obeithio y byddwch yn gallu mynychu.

>> Cliciwch yma i lawrlwytho'r Cynllun <<

RD P1010761.JPG
Combermere Gardens Rhos on Sea.jpg
View from Dog mountain Colwyn Heights TE.PNG
bottom of page