top of page

Cymryd rhan!

Er mwyn cychwyn y broses adolygu ac i sicrhau y byddwn yn clywed cymaint o leisiau â phosibl, rydym yn gwahodd pobl i gyfrannu at fap cymunedol - community map – ac yma hoffem i chi ddangos ar y map:

∙     Beth rydych chi’n feddwl sy’n wych ynghylch Old Colwyn, Colwyn Bay, Rhos-on-Sea a Bryn Y Maen   

∙     Beth rydych chi’n feddwl sydd ddim cystal

∙     Beth rydych chi’n feddwl a ellid ei wella

Hoffem glywed am yr hyn rydych chi’n ei werthfawrogi, neu angen mwy ohono, neu sy’n rhaid ei warchod. Pethau fel cyfleusterau’r gymuned, asedau treftadaeth, lleoedd agored, ardaloedd chwarae, gwagleoedd naturiol ac ati. Mae’n rhaid i chi gofrestru er mwyn rhoi eich pin ar y map a rhannu’ch sylw. Gallwch hefyd edrych ar sylwadau pobl eraill ar y map (a rhoi’ch bawd i fyny i gytuno neu i lawr i anghytuno).

bottom of page