top of page
Llinell Amser y Prosiect

Mae tîm cynllunio cymunedol ardal Bae Colwyn ar fin dechrau ar y gwaith o baratoi Cynllun Cynefin i gyd-fynd â:

 

  • Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

 

  • Cynllun Llesiant Ardal Leol Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 

 

Disgwylir cwblhau gwaith ar y Cynllun Cynefin o fewn 12-18 mis ac fe’i noddir gan Gyngor Tref Bae Colwyn, gyda chymorth Cymorth Cynllunio Cymru a chefnogaeth gan y tîm cynllunio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.   

bottom of page