top of page
Search
  • sam29806

PYTHEFNOS AR ÔL I DDWEUD EICH DWEUD

Mae cyfnod ymgysylltiad cymunedol Cynllun Cynefin Ardal Bae Colwyn yn dirwyn i ben ond mae pythefnos arall ar ôl er mwyn i chi leisio’ch barn. Bydd yr arolwg ar-lein a’r map Gwirio Lle yn parhau i fod ar agor tan Orffennaf 22ain 2022.


Os gwelwch yn dda dilynwch y ddolen isod er mwyn dweud eich dweud erbyn Gorffennaf 22ain ac annog pobl eraill i wneud yr un fath.


Dros y misoedd diwethaf mae wedi bod yn anhygoel clywed safbwyntiau’r gymuned ac edrychwn ymlaen at rannu rhai o’r rhain gyda chi dros y misoedd i ddod.1 view0 comments

Comentarios


bottom of page